Milena Pajerová

vrchní sestra

Chirurgie
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 601 129

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Proktologická poradna se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění konečníku a řítě. Komplexně se zabývá problematikou haemorhoidů.

Ve...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Chirurgické oddělení má 60 akutních lůžek, které jsou rozděleny na dvě stanice kam jsou nemocní uloženi dle povahy onemocnění.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Mamologická poradna řeší problematiku nádorových i nenádorových onemocnění ženského i mužského prsu. Úzce spolupracujeme s radiodiagnos­...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Všeobecná chirurgická ambulance je ambulance s nepřetržitým provozem, kde jsou ošetřováni nemocní s náhlými poruchami zdraví a úrazy a...