Podpůrná psychoterapeutická péče

Pro hospitalizované pacienty:

  • při úzkostných projevech, obtížné spolupráci,
  • před náročnými zákroky,
  • po stresujících nebo traumatických událostech (dopravní nehody, ohrožení života, požáry, tonutí, úmrtí blízkého, amputace, apod.),
  • při potřebě zlepšení komunikace mezi pacientem a ošetřujícím personálem,
  • při vážných či ohrožujících změnách zdravotního stavu.

Pro ambulantní pacienty v péči Oblastní nemocnice Náchod:

  • dlouhodobě nemocné (onkologicky, nevyléčitelně nemocné, s psychosomatickými projevy),
  • úzkostné a obtížně spolupracující pacienty.

Jedná se o odborně vedený rozhovor bez nutnosti psychologického nebo psychiatrického vyšetření (potřebnost těchto vyšetření se může v průběhu rozhovoru projevit) zaměřený na podporu a pomoc při vyrovnávání se s psychologickými dopady onemocnění.

Kontakt:
Mgr. Adéla Šubrtová
T: +420 727 834 499
E: subrtova.adela@nemocnicenachod.cz