Aktuality ze stavby

10.7.2018

V návaznosti na postup výstavby nových pavilonů v Oblastní nemocnici Náchod a. s. – dolní areál nemocnice Náchod, Vás informujeme o dalších aktuálních změnách v organizaci průjezdu sanitních vozidel a vozidel zásobování pro nemocnici.

Od 9. 7. 2018 je zprovozněný nový vjezd do areálu dolní nemocnice k ambulantnímu pavilonu A a to ulicí Purkyňova.