Výstavba

Výstavba

Vážení pacienti/klienti, návštěvy,

shrnujeme pro Vás informace z aktuálního dění v Oblastní nemocnici Náchod a.s. spojených s modernizací nemocnice.

27. 3. 2018 byla podepsána smlouva na první etapu modernizace nemocnice a 14. 6. 2018 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene I. etapy modernizace a dostavby Oblastní nemocnice Náchod a. s. za 1,344 miliardy korun. Náchodská nemocnice byla dlouhodobě investičně podfinancována, protože se stále nedařilo zahájit výstavbu. Jedná se o klíčovou investici do zdravotnické infrastruktury. Věříme, že tyto kroky které vedou k modernizaci nemocnice následně ocení nejenom občané, ale také zaměstnanci nemocnice.

Výstavba probíhá za plného provozu všech ambulantních i lůžkových oddělení. To na jedné straně přináší možnost mít novou nemocnici, ale na druhou stranu řadu omezení a komplikací. Personál i pacienty obtěžuje hluk ze staveniště. Zdravotníci si stěžují na sníženou pohodu a klid pro práci. Pacienti zase na snížené pohodlí v době hospitalizace či jednorázovém vyšetření v nemocnici. Bourání sebou přineslo i zvýšenou prašnost, která se eliminovala vzhledem k ukončeným bouracím pracím. Jsme si vědomi těchto skutečností, přestože to nemá zásadní řešení.

Zkomplikoval a ztížil se také průchod nemocnicí. Od 15. 6. 2018 došlo k úplnému rozdělení dolního areálu na dvě části. Prostřední brána, která byla používána také pro zásobování pavilonů H a G je vyhrazena pro vjezd vozidel stavby. Zásobování jmenovaných pavilonů probíhá horní bránou z ulice Nemocniční. Dochází také k omezení tras pro pěší. Aktuální trasy jsme se pro Vás snažili vyznačit na přiloženém plánku, ale také označením v nemocnici. Máte možnost se dále informovat u pracovníku Infocentra v Ambulantním pavilonu. Probíhá vodorovné značení na komunikačních trasách pro pěší. Toto značení umožní snadnou orientaci nejenom v rekonstruovaném areálu nemocnice, ale i mimo něj.

Došlo i ke změně systému parkování. Parkování na parkovišti pod ambulantním pavilonem je nyní zpoplatněno, viz Ceník parkování. Důvodem tohoto opatření je zajištění parkovacích míst pro všechny, kteří musí nemocnici navštívit. Víme, že se jedná o nepopulární opatření, ale už nyní můžeme konstatovat, že se uvolnila parkovací místa těch, kteří nemocniční parkovací plochy používali pouze jako odstavnou plochu, aniž by nemocnici navštívili. Vstřícným krokem pro pacienty je zavedení 15 minutového parkování ZDARMA, které bude realizováno v příštím týdnu.

Nevíme jaké komplikace dále stavba přinese. Rádi bychom Vás požádali o trpělivost a toleranci, současně i o zvýšenou opatrnost při projíždění areálem a přilehlými ulicemi. Máte-li možnost použít jiného dopravního prostředku než osobního automobilu k přepravě do nemocnice, použijte jej.

Parkování

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vážení pacienti/klienti, návštěvy,

jak jsme Vás již informovali, došlo ke změně systému parkování. Parkování na parkovišti pod...

Město Náchod se dohodlo s Královéhradeckým krajem na financování řešení parkování u nemocnice

Mapa dolního areálu