Stipendijní program pro mediky

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. nově nabízí možnost stipendií pro studenty všeobecného lékařství od 4. ročníku studia.

PřílohaVelikost
Soubor Žádost o stipendium50.38 KB
PDF icon Stipendijní program185.28 KB

Stipendium je stanoveno částkou 10 000,– Kč měsíčně až do maximální celkové výše 200 000,– Kč

Student může požádat o zařazení do Stipendijního programu, pokud:

  • má trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice
  • úspěšně ukončil nejméně 3. ročník magisterského programu všeobecné lékařství

Stipendista, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání lékař je povinen splnit si svůj závazek pracovat v ON Náchod a.s. na dané pozici alespoň 48 měsíců.

Žádost o poskytnutí stipendia včetně příloh může být podávána průběžně během roku 2022/2023 v obálce s viditelným označením „Stipendium“ na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s, Odbor vzdělávání, Purkyňova 446, 547 01 Náchod.

Bližší informace podá:

Ing. Bejrová – tel. 607 643 990