Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

Výzva k podání žádosti o stipendium

pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol a absolventských ročníků studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka pro akademický/školní rok 2022/2023

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě informuje, že zahajuje přijímání žádostí o stipendium pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol a absolventských ročníků studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka podle §5, §5a, §6, §8, §9, §18, §21b, §24 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních s předpokládaným ukončením studia v roce 2021, 2022, 2023 pro obory: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotnický laborant , zdravotnický záchranář, praktická sestra, fyzioterapeut (dále jen příslušný program).

Bližší informace jsou stanoveny Směrnicí o Stipendijním programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě za účelem zajištění nelékařských zdravotnických pracovníků.

Podmínky pro získání stipendia:

Žadatel:

• je zletilý a plně svéprávný, v ostatních případech žádost za studenta podává jeho zákonný zástupce

• musí být studentem 2. nebo 3 ročníku střední školy či ukončeného absolventského ročníku 2022 příslušného programu a zaváže se uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Náchod a. s.

• nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož podmínky vylučují splnění podmínek tohoto programu

• může získat stipendium do výše 80.000,– Kč

• musí předložit k žádosti doklady dle Směrnice

Termín podání žádostí o stipendium je PRŮBĚŽNÉ na adresu: Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě, Sabina Matoulková, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Obálka žádosti bude viditelně označena „Stipendium“.

O žádosti o stipendium rozhoduje správní rada nadačního fondu.

Více informací o programu a žádost o stipendium naleznete zde: www.nfnemocnice.mestonachod.cz

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Žádost830.5 KB
PDF icon Směrnice234.6 KB