Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě informuje, že 1. 8. 2019 vyhlásil další kolo podávání žádostí.

Bližší informace o podmínkách získání stipendia naleznete na https://nfnemocnice.mestonachod.cz/vyzva.asp.

Stipendium je určeno pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol a absolventských ročníků studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka podle §5, §5a, §6, §7, §18, §21b, §14 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních s předpokládaným ukončením studia v roce 2020, 2021, 2022 pro obory: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, zdravotnický záchranář, zdravotnický laborant, nutriční terapeut (dále jen příslušný program).

Bližší informace jsou stanoveny Směrnicí o Stipendijním programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě za účelem zajištění nelékařských zdravotnických pracovníků.

Podmínky pro získání stipendia:

Žadatel:

• je zletilý a plně svéprávný, v ostatních případech žádost za studenta podává jeho zákonný zástupce

• musí být studentem 2. nebo 3 ročníku střední školy či ukončeného absolventského ročníku 2020 příslušného programu a zaváže se uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Náchod a. s.

• nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož podmínky vylučují splnění podmínek tohoto programu

• může získat stipendium do výše 80.000,– Kč

• musí předložit k žádosti doklady dle Směrnice

Žádosti o stipendium lze podávat PRŮBĚŽNĚ na adresu:
Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě
Sabina Matoulková
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod.

Obálka žádosti bude viditelně označena „Stipendium".

O žádosti o stipendium rozhoduje správní rada nadačního fondu.

Více informací o programu a žádost o stipendium naleznete zde:

www.nfnemocnice.mestonachod.cz

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Žádost829 KB
PDF icon Směrnice949.21 KB