Imunohistochemická laboratoř

Kontakty

Laboratoř+420 491 601 250

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 06:00–14:30
Úterý 06:00–14:30
Středa 06:00–14:30
Čtvrtek 06:00–14:30
Pátek 06:00–14:30

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál

Popis pracoviště

Imunohistochemie je laboratorní metoda, která je založena na principu vzniku vazby specifické primární protilátky na detekovaný tkáňový antigen. Pokud tato vazba proběhne (tzn. reakce je pozitivní), v hodnoceném tkáňovém preparátu je znázorněna barevně (pomocí chromogenu). Tato metoda je v patologii široce využívaná k diagnostickým účelům (v případech, kdy z běžného barvení není možno stanovit přesnou diagnózu, napomůže průkaz antigenů specifických pro určité typy buněk a tkání) nebo účelům prognostickým a prediktivním. Zejména u nádorových onemocnění lze na základě detekce určitých antigenů určit prognózu onemocnění a také jeho odezvu na podávanou léčbu. Tím dochází k individualizaci protinádorové léčby a „její šití pacientovi na míru“.

V současné době laboratoř disponuje více než 40 primárními protilátkami.