Koronavirus - jak postupovat

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Informace k odběrům na Covid-19 najdete ZDE

PODROBNÉ INFORMACE K PROVOZU ODBĚRNÉHO MÍSTA V NEMOCNICI NÁCHOD (aktualizováno 24.9.2020):

K odběrovému místu, které se nachází v dolním areálu nemocnice Náchod – před ambulantním pavilonem se od 14. 9. 2020 přijíždí z Nemocniční ulice, přes nové areály nemocnice. Trasa je značena. Prosíme o důsledné dodržování, aby se předešlo dopravnímu kolapsu. Při průjezdu staveništěm je přísně zakázáno bezdůvodně zastavovat a opouštět vozidlo.

PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO STANU PO-PÁ 8.00–11.00 HODIN

Odběry jsou realizovány v režimu drive-in (pacient přijede autem, z auta nebude vystupovat a potřebné vzorky budou odebrány přímo v autě).

Pacienti indikováni k odběru svým ošetřujícím lékařem popř. Krajskou hygienickou stanicí, se na odběry MUSÍ OBJEDNAT na na telefonním čísle 607 029 093 (bude po Vás požadováno rodné číslo, mějte tuto informaci po ruce, děkujeme) vždy, ale až PO VYSTAVENÍ ŽÁDANKY NA ODBĚR, ne dříve.

INFORMACE PRO LÉKAŘE: V souladu s nařízením MZČR je nutné odeslat žádanku na vyšetření COVID-19 přes portál ÚZIS: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/(odkaz je externí)…/CUD/Za­danka (odkaz je externí). Poté je potřeba telefonicky nakontaktovat odběrové místo pro stažení žádanky z ÚZIS (v pracovní dny v čase 6:30 – 12:00 hodin na telefonním čísle 607 029 093). Objednání pacienta je i nadále možné cestou eZprávy. V případě potřeby, tedy při výskytu onemocnění v rámci zdravotních a sociálních služeb nebo hromadného výskytu u obyvatelstva je ZHKHK připraven zajistit mimořádné odběry a vyšetření.

Kontaktujte nás: Oblastní nemocnice Náchod a Broumov: tel. 491 601 111, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou: tel. 607 066 175 nebo 494 502 307 (interní ambulance), dostupnost 24 hodin denně.

Informativní sdělení ohledně výsledků COVID-19:

Pokud je pacient odeslán na vyšetření Krajskou hygienickou stanicí, výsledek vyšetření je následně předán Krajské hygienické stanici, ta se poté spojí s pacientem.

Pokud je pacient odeslán praktickým nebo jiným odborným lékařem, výsledek vyšetření je odeslán tomuto lékaři, který se poté spojí s pacientem.

V případě, že je na žádance uvedeno číslo mobilního telefonu pacienta, informaci o výsledcích obdrží formou SMS pacient také přímo od nás a to prakticky okamžitě po vyhodnocení vzorku.

INFORMACE PRO SAMOPLÁTCE:

Objednávání je možné v pracovní dny v čase 6:30 – 12:00 hodin. Kontaktní telefon 607 029 093.Na e-mail: covid@nemocnicenachod.cz (odkaz odešle e-mail) prosím zašlete: Jméno a příjmení; státní příslušnost; rodné číslo; datum narození; datum, kdy má být odběr uskutečněn, místo narození, u cizinců pohlaví, adresu trvalého bydliště a telefonní spojení, na kterém Vás budeme kontaktovat ohledně odběru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: E-mail s objednávkou na odběr do 12 h téhož dne, bude realizován následující den. PLATÍ POUZE PRO PRACOVNÍ DNY. Po této hodině bude termín odběru o jeden den posunut. Prosíme vezměte tuto informaci na vědomí, aby se předešlo zbytečným komplikacím. V případě, že pošlete objednávku na odběr o víkendu, bude zpracována nejdříve v pondělí, tzn., že se Váš termín odběru o jeden den posouvá. Cena testu je uvedena v ceníku http://www.nemocnicenachod.cz/…ich-sluzeb-0. Platba je možná pouze v hotovosti přímo ve stanu před samotným odběrem. Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 bude k vyzvednutí za 48 hodin – tedy za 2 dny od odběru po 13té hodině. V případě, že odebraná osoba se nebude moci osobně dostavit pro výsledky, požádá si před odběrem o plnou moc k převzetí jejích výsledků. Bez plné moci nemůžou být výsledky předány jiné osobě. Prosíme o respektování, aby se předešlo zbytečným komplikacím. Dostupnost výsledků je možné si ověřit na telefonním čísle 491 601 111.

S účinností od 24. 8. 2020 jsou výsledky testů na Covid-19 pacientům zasílány formou SMS a to prakticky okamžitě po vyhodnocení vzorku. Výsledky nejsou druhý den, ale za 48 hodin – tedy za 2 dny od odběru po 13té hodině.

Oblastní nemocnice Náchod dále nabízí MOŽNOST PROVEDENÍ RAPID TESTU (viz. ceník ONN) na přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2 ve třídě IgM a IgG. Dále vyšetření žilní krve (viz ceník) na přítomnost protilátek ve třídě IgG. Objednání na toto vyšetření je možné na telefonním čísle 491 601 116.

Vážení pacienti, v případě podezření na onemocnění koronavirem zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a kontaktujte:

  • v případě, že MÁTE OBTÍŽE – teplotu, kašel nebo máte potíže s dýcháním:

Kontaktujte svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu Vašeho praktického lékaře linky našich nemocnic:

+420 491 601 1­11 Nemocnice Náchod a Broumov

+420 494 502 3­07 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Telefonní čísla 112 nebo 155 jsou určena pouze pro případy vážných zdravotních potíží nebo ohrožení života.

  • v případě, že NEMÁTE OBTÍŽE, pouze podezření na nákazu:

Od 1. září 2020 je v provozu informační linka Hygienické služby České republiky 1221 a je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje lze také využít primárně emailové adresy koronavirus@khshk.cz. V pracovní dny lze využít také telefonický kontakt – 495 058 111.

Lze využít také INFOLINKY Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje tel. 778 532 313 (Infolinka pro neslyšící https://hkhs.infolinky.textcom.cz/app/?…) – v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Přicházíte-li do nemocnice, žádáme Vás, abyste při podezření na onemocnění novým koronavirem NEVSTUPOVALI do budovy a RESPEKTOVALI pokyny u vstupu do nemocnice.

Pacienty s podezřením na onemocnění koronavirem směřujeme v jednotlivých nemocnicích na jedno kontaktní místo umístěné mimo budovy nemocnic (dále modrá buňka) a apelujeme, aby pacienti, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, nevstupovali do budov nemocnice.

URČENÁ MÍSTA PRO KONTAKT S PACIENTEM:
Náchod – modrá buňka umístěná před vrátnicí v horním areálu náchodské nemocnice
Rychnov nad Kněžnou – modrá buňka umístěná před budovou DIGIP

Nejaktuálnější informace, rady a doporučení najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, na všech místech mimo bydliště používejte ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.