Koronavirus - jak postupovat

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

PODROBNÉ INFORMACE K PROVOZU ODBĚRNÉHO MÍSTA V NEMOCNICI NÁCHOD (aktualizováno 15.10.2020):

K odběrovému místu, které se nachází v dolním areálu nemocnice Náchod – před ambulantním pavilonem se od 14. 9. 2020 přijíždí z Nemocniční ulice, přes nové areály nemocnice. Trasa je značena. Prosíme o důsledné dodržování, aby se předešlo dopravnímu kolapsu. Při průjezdu staveništěm je přísně zakázáno bezdůvodně zastavovat a opouštět vozidlo.

Odběry jsou realizovány v režimu drive-in (pacient přijede autem, z auta nebude vystupovat a potřebné vzorky budou odebrány přímo v autě).

Rezervační systém pro odběrové místo Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s. spustila webový portál pro objednávání na vyšetření COVID-19 metodou PCR.

Platí, že všichni zájemci o testování (pacienti na základě doporučení Krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře), i samoplátci, se musí registrovat do webového formulářehttps://1url.cz/5zZPW

Pacienti indikováni Oblastní nemocnicí Náchod a.s. k operačnímu výkonu se objednávají na telefonním čísle 607 029 093 v době od pondělí do pátku od 06:30 do 12:00 hod.

V případě, že nemáte možnost objednání přes webový formulář, objedná Vás naše pracovnice na tel. čísle 607 029 093 v době od pondělí do pátku od 06:30 do 12:00 hod. Odběrové místo pro jednotlivce je v provozu každý den v čase od 8:00 do 12:00 hod. včetně víkendů a svátků s tím, že čas od 12:00 až 16:00 hod. je vyhrazen pro objednané skupiny.

V případě potřeby, tedy při výskytu onemocnění v rámci zdravotních a sociálních služeb nebo hromadného výskytu u obyvatelstva je Oblastní nemocnice Náchod připravena zajistit mimořádné odběry a vyšetření.

Kontaktujte nás: Oblastní nemocnice Náchod a Broumov: tel. 491 601 111.

Oblastní nemocnice Náchod dále nabízí MOŽNOST PROVEDENÍ RAPID TESTU (viz. ceník ONN) na přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2 ve třídě IgM a IgG. Dále vyšetření žilní krve (viz ceník) na přítomnost protilátek ve třídě IgG. Objednání na toto vyšetření je možné na telefonním čísle 491 601 116.

Vážení pacienti, v případě podezření na onemocnění koronavirem zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a kontaktujte:

  • v případě, že MÁTE OBTÍŽE – teplotu, kašel nebo máte potíže s dýcháním:

Kontaktujte svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu Vašeho praktického lékaře linky našich nemocnic:

+420 491 601 1­11 Nemocnice Náchod a Broumov

+420 494 502 1­11 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Telefonní čísla 112 nebo 155 jsou určena pouze pro případy vážných zdravotních potíží nebo ohrožení života.

  • v případě, že NEMÁTE OBTÍŽE, pouze podezření na nákazu:

Od 1. září 2020 je v provozu informační linka Hygienické služby České republiky 1221 a je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje lze také využít primárně emailové adresy koronavirus@khshk.cz. V pracovní dny lze využít také telefonický kontakt – 495 058 111.

Lze využít také INFOLINKY Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje tel. 778 532 313 (Infolinka pro neslyšící https://hkhs.infolinky.textcom.cz/app/?…) – v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Přicházíte-li do nemocnice, žádáme Vás, abyste při podezření na onemocnění novým koronavirem NEVSTUPOVALI do budovy a RESPEKTOVALI pokyny u vstupu do nemocnice.

Pacienty s podezřením na onemocnění koronavirem směřujeme v jednotlivých nemocnicích na jedno kontaktní místo umístěné mimo budovy nemocnic (dále modrá buňka) a apelujeme, aby pacienti, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, nevstupovali do budov nemocnice.

URČENÁ MÍSTA PRO KONTAKT S PACIENTEM:
Náchod – modrá buňka umístěná před vrátnicí v horním areálu náchodské nemocnice
Rychnov nad Kněžnou – modrá buňka umístěná na parkovišti před areálem nemocnice ve směru od železniční trati (světelná křižovatka)

Nejaktuálnější informace, rady a doporučení najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, na všech místech mimo bydliště používejte ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.