Koronavirus - jak postupovat

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

PODROBNÉ INFORMACE K PROVOZU ODBĚRNÉHO MÍSTA V NEMOCNICI NÁCHOD:

K odběrovému místu, které se nachází v dolním areálu nemocnice Náchod – u rehabilitace (pavilon H) se od 30. 6. 2022 přijíždí z Nemocniční ulice. Trasa je značena. Prosíme o důsledné dodržování, aby se předešlo dopravnímu kolapsu. Při průjezdu staveništěm je přísně zakázáno bezdůvodně zastavovat a opouštět vozidlo.

Odběry v Náchodě jsou denně v době od 8:00 do 10:00 (vyjma nedělí a svátků).

Odběry jsou realizovány v režimu drive-in (pacient přijede autem, z auta nebude vystupovat a potřebné vzorky budou odebrány přímo v autě).

V případě potřeby, tedy při výskytu onemocnění v rámci zdravotních a sociálních služeb nebo hromadného výskytu u obyvatelstva je Oblastní nemocnice Náchod připravena zajistit mimořádné odběry a vyšetření.

Kontaktujte nás: Oblastní nemocnice Náchod a Broumov: tel. 491 601 111.

Oblastní nemocnice Náchod dále nabízí MOŽNOST PROVEDENÍ TESTU (viz. ceník ONN) na přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2 ve třídě IgG. Na odběr je vhodné se objednat nedříve 3 týdny po prodělaném onemocnění nebo minimálně 14 dní po aplikaci druhé dávky očkování. Objednání na toto vyšetření je možné přes "webový formulář. V případě, že nemáte možnost objednání přes webový formulář, objedná Vás naše pracovnice na tel. čísle 800 100 196 v době od pondělí do pátku od 7:00 do 14:00 hod.

Odběrové místo se nachází v Pavilonu A, nemocnice Náchod – dolní areál, 2. podlaží. Dostanete se vstupem přes čekárnu chirurgické ambulance nebo horním vstupem do Ambulantního pavilonu.

Vážení pacienti, v případě podezření na onemocnění koronavirem zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a kontaktujte:

  • v případě, že MÁTE OBTÍŽE – teplotu, kašel nebo máte potíže s dýcháním:

Kontaktujte svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu Vašeho praktického lékaře linky našich nemocnic:

+420 491 601 1­11 Nemocnice Náchod a Broumov

+420 494 502 1­11 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Telefonní čísla 112 nebo 155 jsou určena pouze pro případy vážných zdravotních potíží nebo ohrožení života.

  • v případě, že NEMÁTE OBTÍŽE, pouze podezření na nákazu:

Od 1. září 2020 je v provozu informační linka Hygienické služby České republiky 1221 a je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje lze také využít primárně emailové adresy koronavirus@khshk.cz. V pracovní dny lze využít také telefonický kontakt – 495 058 111.

Lze využít také INFOLINKY Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje tel. 778 532 313 (Infolinka pro neslyšící https://hkhs.infolinky.textcom.cz/app/?…) – v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Přicházíte-li do nemocnice, žádáme Vás, abyste při podezření na onemocnění novým koronavirem NEVSTUPOVALI do budovy a RESPEKTOVALI pokyny u vstupu do nemocnice.

Nejaktuálnější informace, rady a doporučení najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, na všech místech mimo bydliště používejte ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.