Informace pro dárce krve s ohledem na epidemiologická opatření

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vážené dárkyně, vážení dárci,

darovat krev a krevní složky je přes veškerá epidemiologická opatření nadále žádoucí. Cesty do zdravotnického zařízení (včetně transfuzní stanice) jsou povoleny.

Pro cestu do zdravotnického zařízení v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

Při cestách mimo okres stačí zaškrtnutý formulář, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty (konkrétně „cesta do zdravotnických zařízení“).

Formulář je ke stažení zde: https://1url.cz/OzyMj

Je vhodné mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty.

V případě kontroly předložte zvací SMS k odběru a průkaz dárce krve.

Mějte připravený telefonický kontakt na transfuzní stanici, která Vám v případě potřeby oprávněnost cesty potvrdí (telefonní čísla 491 601 427 nebo 800 182 743).

Mapu s hranicemi okresu Náchod v pravém sloupci.

Oddělení klinické hematologie a transfuzní služby, Oblastní nemocnice Náchod a.s.