Výsledky dotazníkového šetření "Spokojenost pacientů"

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Přinášíme Vám výsledky dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v prosinci loňského roku a v lednu 2017. Data poslouží jako zdroj informací o poskytované péči našim pacientům a podklad pro její trvalé zlepšování. Celkem se i díky Vaší spolupráci sešlo 900 vyplněných dotazníků.

Grafické zpracování výsledků je k nahlédnutí v přílohách.

Za Vaše názory a podněty velice děkujeme, jistě nám přispějí k objektivnímu stanovení hlavních směrů rozvoje naší i Vaší nemocnice.

Hana Voborníková
úsek komunikace a marketingu
tel. 491 601 612
vobornikova.hana@nemocnicenachod.cz