V našich nemocnicích jsme si připomněli Světový den hygieny rukou

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V pátek 4. května 2018 proběhla v Oblastní nemocnici Náchod akce ke Světovému dni hygieny rukou. V ambulantním pavilonu našli pacienti i naši zaměstnanci infostánek, kde si mohli vyzkoušet, zda postupují při hygienické dezinfekci rukou správně. K tomu jim napomohla speciální desinfekce s fosforeskující přísahou, díky které mohli pod UV lampou vidět místa, na která při běžném mytí rukou zapomínají a kde se mohou držet nečistoty.

Pracovnice nemocniční hygieny pak formou letáčku dále informovaly kolemjdoucí pacienty i návštěvníky nemocnice o důležitosti mytí rukou, např. když jdou na návštěvu do nemocnice za někým z blízkých. Mohou tak pomoci proti šíření různých infekcí.

V ostatních našich nemocnicích byla osvěta zaměřena na zaměstnance, které přímo na klinických pracovištích v nemocnicích Rychnov nad Kněžnou a Broumov navštívily pracovnice oddělení nemocniční hygieny a v rámci přátelského dialogu jim připomněly důležitost správného provádění hygienické dezinfekce rukou v prevenci nozokomiálních nákaz. Za odměnu pak všichni zaměstnanci obdrželi drobný dárek a pokud vyplní soutěžní test a budou vylosováni, obdrží pro své pracoviště další drobné ceny.

Světový den hygieny rukou, který každoročně připadá na 5. května, provází kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „SAVE lives: Clean your hands/Zachraň život: umývej si ruce.

Správné mytí rukou pak připomínáme veřejnosti i na Dnech zdraví, které se konají ve všech větších městech, kde má Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje své nemocnice. Nejbližší Den zdraví se koná ve středu 16. května 2018 v Náchodě.