Srdečně vás zveme na Den zdraví, 30.5.2019 v Broumově

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zdravotnický holding vás zve na Den zdraví s nemocnicemi Královéhradeckého kraje. Čekají vás zdravotní testy a měření od sestřiček z naší nemocnice, ukázky první pomoci a preventivní programy. Mírové náměstí v Broumově, 30. května od 10–16 hodin. Přijďte si otestovat své zdraví – čeká vás měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi. Měření glykémie (krevního cukru) bude provádět společnost EDUMED v rámci akce DEN PREVENCE DIABETU v Kulturním a vzdělávacím centru Klášter Broumov. Na náměstí se také dozvíte o rizicích cévní mozkové příhody, studenti zdravotnické evangelické akademie ukáží zásady první pomoci a péči na výukových modelech (aplikace injekcí), řešení fingovaných zranění a zasoutěžíte si s nimi v první pomoci. Prohlédnout si můžete také záchranářskou techniku nebo si vyzkoušet správné mytí rukou. Představí se také Královéhradecká lékárna a Nadační fond HOSPITAL Broumov, město Broumov se pak pochlubí službami nového Centra sociálních služeb Naděje a novou službou občanům města – Senior Taxi. Připraven je i doprovodný program a drobné občerstvení. Akce se koná za podpory Královéhradeckého kraje, města Broumov a společnosti EDUMED.