MUDr. Jan Vodochodský

primář

Klinická biochemie
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 413 286

Kde pracuji?