Sociální péče pro pacienty Oblastní nemocnice Náchod

Sociální péči zajišťují zdravotně sociální pracovníci, a je nedílnou součástí komplexní péče o hospitalizované pacienty. Péče je poskytovaná na základě žádosti ošetřujícího lékaře nebo jím pověřeného nelékařského pracovníka, případně se poskytuje přímo na žádost pacienta nebo jeho blízkých.

V jakých oblastech Vám může zdravotně sociální pracovník pomoci?

 • Poradenství ve věci sociálních dávek, pomoc při podávání žádostí o sociální dávky (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další dle potřeb konkrétního pacienta,
 • poradenství týkající se poskytování či zapůjčení kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, polohovací lůžka, WC křesla, chodítka apod.) Zprostředkování kontaktu na půjčovny pomůcek,
 • zprostředkování a zajištění domácí péče formou:

  pečovatelské služby (dovoz obědů, podávání jídla, pomoc při hygieně, pomoc při péči o domácnost, zajištění nákupů, doprovody k lékaři, na úřady apod.) Pečovatelská služba je hrazena klientem, na úhradu je možné využít sociální dávky – příspěvek na péči,

  domácí ošetřovatelská péče – poskytování odborné zdravotní péče v domácím prostředí. Ta je poskytována na základě ordinace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění.

 • Zprostředkování hospicové péče lůžkové i domácí terminálně nemocným pacientům.
 • Pomoc při sepsání žádostí do zařízení sociálních služeb – domovů pro seniory, domovů pro zdravotně i mentálně postižené. Zajištění odlehčovacích pobytů apod.
 • Poradenství a pomoc pacientům bez přístřeší, zprostředkování služeb azylových domů, noclehárny, denního centra apod.
 • Poradenství a pomoc hospitalizovaným cizincům.
 • Poradenství a pomoc při řešení případů domácího násilí a pomoc obětem trestných činů.

  V těchto a dalších otázkách vám rádi pomohou a poradí zdravotně sociální pracovnice, které pracují v Oblastní nemocnici Náchod.

Lokalita Zdravotně sociální pracovník Telefon
Nemocnice Náchod Bc. Kateřina Čtvrtečková DiS. +420 702 018 675
Nemocnice Rychnov n. Kn. Mgr. Markéta Pešková +420 702 018 674   Bc. Lucie Hejduková +420 604 946 377
Nemocnice Broumov Marie Troutnarová +420 737 542 378   Bc. Kateřina Čtvrtečková DiS. +420 702 018 675
LDN Jaroměř Mgr. Jana Zábrodská +420 737 829 110