Dotazníky spokojenosti

Vážená paní, vážený pane,

jsem velmi potěšena, že jste si vybrali právě naši nemocnici.
Snahou naší nemocnice je zajistit trvalé zlepšování péče o naše pacienty. Proto uvítám připomínky k pobytu, péči a ambulantnímu ošetření v naší nemocnici. Z těchto důvodů Vás žádám o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti. Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit jako zdroj informací o poskytované péči a budou využity pro její kontinuální zlepšování.

Ke každé otázce vyberte odpověď, která odpovídá Vašemu hodnocení. Nepřehlédněte v dotazníku místo, kam můžete podrobněji rozepsat svoje hodnocení či připomínky. S vyhodnocením dotazníků se budete moci seznámit na webových stránkách nemocnice. Za Vaše názory a podněty velice děkujeme, jistě nám přispějí k objektivnímu stanovení hlavních směrů rozvoje naší i Vaší nemocnice.

Ing. Ivana Urešová, MBA
statutární ředitelka ONN