Etická komise

Na základě usnesení Představenstva ONN, a.s. ze dne 31. 8. 2017 byla činnost Etické komise ONN pozastavena. Toto pozastavení se prozatím týká přijímání nových studií.

Kontaktní adresa pro korespondenci:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
ETICKÁ KOMISE
Sekretariát ředitele
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Veškeré dotazy prosím směřujte na níže uvedenou emailovou adresu:
eticka.komise@nemocnicenachod.cz

Termín pro zasedání EK byl stanoven na
Žádáme, aby předkládané žádosti byly v souladu s požadavky EK uvedené v odkaze – informace pro předkladatele žádostí

LEK se řídí platnou legislativou EU, zákonů ČR a pracuje v souladu s ICH GCP.