Etická komise

Představenstvo Oblastní nemocnice Náchod a.s. schvaluje ke dni 24.10.2017 zrušení činnosti Etické komise na návrh předsedy etické komise ONN a.s. prim. MUDr. Miroslava Švábla.

Kontaktní adresa pro korespondenci:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
ETICKÁ KOMISE
Sekretariát ředitele
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Veškeré dotazy prosím směřujte na níže uvedenou emailovou adresu:
eticka.komise@nemocnicenachod.cz

LEK se řídí platnou legislativou EU, zákonů ČR a pracuje v souladu s ICH GCP.