Etická komise

Kontaktní adresa pro korespondenci:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
ETICKÁ KOMISE
Sekretariát ředitele
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Veškeré dotazy prosím směřujte na níže uvedenou emailovou adresu:
eticka.komise@nemocnicenachod.cz

Termín pro zasedání EK byl stanoven na 28. 6. 2017
Žádáme, aby předkládané žádosti byly v souladu s požadavky EK uvedené v odkaze – informace pro předkladatele žádostí

LEK se řídí platnou legislativou EU, zákonů ČR a pracuje v souladu s ICH GCP.