Audit II NASKL

Držitel osvědčení o splnění podmínek Auditu I a Auditu II je evidován v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP a je zapojen do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Oblastní nemocnice Náchod a.s. má tato osvědčení pro níže uvedené odbornosti (pracoviště):

Registrovaná odbornost Uděleno Trvání Typ auditu
801 – Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod 23. 5. 2017 2 roky NASKL B
801 – Pracoviště klinické biochemie Opočno 21. 6. 2017 2 roky NASKL B
802 – Oddělení kl. imunologie a mikrobiologie Náchod 13. 11. 2015 2 roky Audit II
807_823 – Laboratoř patologie Náchod 11. 9. 2017 2 roky NASKL B
801 – Pracoviště klinické biochemie Broumov 26. 11. 2015 2 roky Audit II
801 – Pracoviště klinické biochemie Jaroměř 25. 10. 2017 2 roky NASKL B
222 – Pracoviště transfuzní služby Náchod 1. 11. 2016 2 roky Audit II