Přidejte se k nám! - Nová náborová akce Oblastní nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Začátkem června byl spuštěn nový kariérní web Oblastní nemocnice Náchod www.karieravnemocnici.cz s názvem: „Přidejte se k nám!“ Hlavním cílem této náborové kampaně je získat nové lékaře, všeobecné sestry a další nelékařské pracovníky do nemocnic v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Broumově a Jaroměři.

„Výsledky svědčí o tom, že máme namířeno správným směrem. Od začátku letošního roku jsme umožnili více než 100 stážistům vykonávat jejich povinnou praxi. Dále nastoupilo 12 absolventů v oboru všeobecná sestra a současně se nám podařilo získat více než 10 lékařů, a přesto je to stále málo,“ uvádí Jana Hotmarová, odborný referent úseku personálního řízení a mezd a dodává: „Abychom v dnešní uspěchané době uchazečům co nejvíce zpříjemnili a usnadnili komunikaci, je možné kontaktovat nemocnici jedním klikem, a to na www.karieravnemocnici.cz

Nabízíme perspektivní zaměstnání, které má budoucnost!

„Kariérní web je zaměřen nejen na nově příchozí zdravotníky, ale také na studenty a studentky, kteří hledají praxi v nemocnici. V rámci České a Slovenské republiky spolupracujeme s mnoha fakultami a další spolupráci rozšiřujeme i do Polska, o čemž svědčí polská varianta kariérního webu www.pracawszpitalu.pl,“ doplňuje Lukáš Holub, vedoucí úseku personálního řízení a mezd.

„S účinností od 1. července 2017 rozhodlo představenstvo nemocnice o zrušení kvalifikačních dohod. V praxi to znamená, že každému zdravotníkovi, který se rozhodne studovat specializaci v oboru dle našeho požadavku, uhradíme veškeré náklady spojené s jeho studiem. Současně nepožadujeme podpis žádného závazku ani jiné formy dohody o setrvání v nemocnici. Jsem přesvědčen, že kvalitní tým a dobrá úroveň péče jsou mnohem silnější argumenty pro setrvání v organizaci než dohoda na papíře,“ dodává Zbyněk Chotěborský, předseda představenstva Oblastní nemocnice Náchod.

Na těchto nových webových stránkách www.karieravnemocnici.cz; www.pracawszpitalu.pl uchazeči naleznou aktuálně nabízené pozice v rámci celé Oblastní nemocnice Náchod, benefity pro zaměstnance, aktuality z dění v nemocnici a další informace.

Ing. Jana Hotmarová
odborný referent úseku personálního řízení a mezd

Hana Voborníková
vedoucí úseku pro komunikaci a marketing
tel. +420 732 810 434
e-mail: vobornikova.hana@nemocnicenachod.cz