Pořádali jsme pro Náchodské Den zdraví

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Ve středu 16. května jste nás mohli potkat na městském úřadě v ulici Němcové v Náchodě. Proběhl zde první ročník Dne zdraví s nemocnicemi Královéhradec­kého kraje.

Změřit tlak či krevní cukr si přišlo téměř 100 zájemců. Naše oddělení pak připravila ukázky první pomoci, bazální stimulace, zdravotníci radili v prevenci proti diabetu, v oblasti zdravé výživy či v otázkách zdravotně-sociálních. Informace, jak se chránit proti vzniku mrtvice, podávalo naše iktové centrum ve spolupráci s projektem Čas je mozek. Myslíte si, že víte, jak si správně mýt ruce? Mohli jste si to nejen vyzkoušet, ale i ověřit výsledky pod speciální UV lampou.

Svou nabídku sortimentu (ochutnávku náhradní výživy, ukázku ortéz a bandáží či kompresivních punčoch) představila nemocniční lékárna. Organizace Mamma HELP nabídla informace o prevenci rakoviny prsu a na modelu jste si mohli zkusit samovyšetřování prsou. Od Vojenské zdravotní pojišťovny první návštěvníci získali domácí test na okultní krvácení. Představily se vám také dvě střední školy – SŠ a VOŠ Trutnov a SOŠ sociální a zdravotnická Náchod.