Oblastní nemocnice Náchod je akreditována do roku 2020

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Ve dnech 19.–22. června 2017 proběhlo v Oblastní nemocnici Náchod a.s. akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Na základě kladného hodnocení je Oblastní nemocnice Náchod a.s. akreditována na období do 21. 6. 2020.

Spojená akreditační komise, o.p.s., tak rozhodla po několikadenním šetření, které probíhalo na vybraných odděleních nemocnice ve všech lokalitách.

„S ohledem na počet akreditačních standardů, které jsme museli splnit, byla příprava velice náročná," uvádí manažerka kvality Eva Ludvíková a dodává: „Nejedná se pouze o to mít v pořádku veškerou dokumentaci. Museli jsme přesně popsat vybrané procesy a uvést je do praxe, což znamenalo velký nápor pro zaměstnance."

„Akreditační komise neprověřovala pouze zdravotníky. Hodnotící otázky byly kladeny i zaměstnancům technických provozů. Byla kontrolována oblast stravování, úklidu, zajištění bezpečnosti práce, požárních předpisů, ostrahy, apod.,“ doplňuje mluvčí nemocnice Hana Voborníková.

„Jsem rád, že jsme obstáli. Zařadili jsme se tak ke zdravotnickým zařízením, kde zavedený systém řízení kvality zvyšuje míru bezpečí poskytované péče. Vzhledem k tomu, že v historii nemocnice podobné akreditační řízení nikdy neproběhlo, neměli jsme možnost čerpat z jakýchkoli zkušeností. Byla to pro nás všechny premiéra. Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům, kteří se na tomto úspěchu podíleli a přispěli tak k dalšímu zvýšení kvality péče i bezpečí pacientů ve všech nemocnicích a na všech pracovištích Oblastní nemocnice Náchod," hodnotí zisk akreditace předseda představenstva Zbyněk Chotěborský.