Oddělení BOZP a PO

Kontakty

Technik BOZP a PO+420 727 986 414

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
Suterén

Popis pracoviště

Oddělení zajišťuje všechny činnosti související s bezpečností práce a požární ochranou v nemocnici.

Personál

vedoucí oddělení investic a nákupu
technik BOZP a PO
GSM+420 727 986 414