Úhrada zdravotní péče

Kontakty

Pevná linka+420 491 601 635
Pevná linka+420 491 601 636
Pevná linka +420 491 601 637

Popis pracoviště

Hlavní činností je vyúčtování poskytnuté zdravotní péče zdravotním pojišťovnám pacientů, ať už v rámci veřejného nebo i komerčního zdravotního pojištění.

V rámci komunikace s plátci poskytnuté zdravotní péče zajišťujeme uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče, cenová ujednání a úhradové dodatky pro jednotlivá období a typy péče, sounáležitost při revizní činnosti zdravotních pojišťoven, administrativní pomoc při poskytování zdravotní péče cizincům. Analyzujeme výsledky vyúčtování, předáváme údaje pro controlling a benchmarking jednotlivých oddělení v rámci Oblastní nemocnice Náchod a Zdravotnického holdingu Královéhradec­kého kraje.

Ročně zpracováváme účty za více jak 30.000 hospita­lizovaných pacientů. Celkový počet ambulantních i hospitalizačních dokladů za rok přesahuje jeden milion.

Personál

místopředseda představenstva
Pevná linka+420 491 601 634