Nemocnice úzce spolupracuje se střední sociální a zdravotnickou evangelickou školou v Náchodě

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Účast na dnech otevřených dveří, společné prezentace, kurzy i projekty. Na všech těchto úrovních probíhá spolupráce. V prosinci se např. konal tradiční den otevřených dveří školy, kde se nemocnice prezentovala žákům základních škol jako budoucí možný zaměstnavatel. Na druhou stranu se zaměstnanci nemocnice školí ve speciálním akreditovaném kurzu „Sanitář“, který pro ně škola pořádá. V prosinci obdrželi osvědčení první absolventi.

Zástupci náchodské nemocnice se pravidelně účastní dnů otevřených dveří na SOŠ sociální a zdravotnické, Evangelické akademii v Náchodě, kde představují studentům jejich budoucí profesi. Poslední takový den proběhl 6. prosince. Studenti školy měli připravené workshopy, faitradové pohoštění, výtvarné práce, vystoupení a další. Za Oblastní nemocnici Náchod a.s. se zúčastnila Renata Dušková. Rodičům i uchazečům vysvětlila vzdělávací systém ve zdravotnictví v nelékařských zdravotnických povoláních a spolupráci nemocnice se školou.

Další den otevřených dveří na této škole se bude konat 24. 1. 2018.

Spolupráce ale funguje i na další úrovni. Nekvalifikovaní zaměstnanci nemocnice, kteří pracují na pozici sanitář, totiž poprvé absolvovali akreditovaný sanitářský kurz pořádaný právě touto školou. Slavnostní předávání osvědčení absolventům vzdělávacího akreditovaného kurzu SANITÁŘ proběhlo 18. prosince 2017 na náchodské radnici. Na základě tohoto osvědčení mohou vykonávat práci sanitáře. Za nemocnici se zúčastnila a poblahopřála novým sanitářům předsedkyně představenstva Ing. Ivana Urešová, MBA, náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Markéta Vyhnanovská a vedoucí personálního oddělení Mgr. Lukáš Holub.