Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

Kontakty

Služba sester+420 491 413 270

Počet lůžek

Počet lůžek 5

Popis pracoviště

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pečuje o pacienty s poruchou základních životních funkcí, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a vyžaduje soustavnou péči o základních životní funkce bez potřeby umělé plicní ventilace, ale s potřebou péče o dýchací cesty cestou tracheostoma. Jedná se zejména o pacienty po úrazech hlavy, rozsáhlých mrtvicích a apaliky.

Personál