Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

Výzva k podání žádosti o stipendium pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol a absolventských ročníků studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka pro nelékařské zdravotnické pracovníky pro akademický/školní rok 2018/2019 je zveřejněna.

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě vypíše také stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Stipendium bude mít ale jiná pravidla, může být vypláceno buď jednorázově studentům absolventských ročníků, nebo průběžně po dobu studia, nikoli však dříve, nežli od druhého ročníku studia na střední škole. Bude-li stipendium vypláceno průběžně po dobu studia, nedojde k překročení maximální výše stipendia (max. 80.000 Kč), přičemž výplata schváleného stipendia bude pouze rozložena do jednotlivých let studia (2. ročník studia 10.000 Kč, 3. ročník studia 20.000 Kč a 4. ročník studia 50.000 Kč).

Stipendium bude poskytnuto na základě písemné smlouvy pouze studentům, kteří po ukončení studia získají odbornou způsobilost zdravotnického pracovníka v některém z následujících oborů: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický laborant, nutriční specialista, zdravotnický záchranář, praktická sestra.

Bližší informace zájemci naleznou na stránkách:
https://nfnemocnice.mestonachod.cz/vyzva.asp

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Žádost827 KB
PDF icon Směrnice623.1 KB