Mamografické screeningové pracoviště náchodské nemocnice opět úspěšně obhájilo akreditaci pro provádění mamárního screeningu

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Mamografické screeningové pracoviště RDG oddělení náchodské nemocnice opět úspěšně obhájilo akreditaci pro provádění mamárního screeningu. Tato akreditace platí do 31. 12. 2018.

Akreditaci uděluje Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem jaderné bezpečnosti pracovištím vždy na dobu jednoho roku až tří let. Náchodské pracoviště již poněkolikáté tuto akreditaci získalo na nejdelší možnou dobu, a to na 3 léta.

V minulém týdnu mamografické screeningové pracoviště náchodské nemocnice také obdrželo REPORT O INDIKÁTORECH KVALITY ve screeningových centrech akreditovaných v Národním programu screeningu karcinomu prsu za rok 2014. Na základě zaslaných podkladů z pracoviště vytváří Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně výše zmíněný report.
„Obdržené výsledky za rok 2014 hodnotí naše pracoviště na 1. místě spolu s dalšími 33 pracovišti v ČR z celkového počtu sledovaných 66 pracovišť. Toto hodnocení považuji za skvělý výsledek,“ uvádí primář radiologického oddělení MUDr. Petr Kohoutek.
„Naše pracoviště, tak jako ostatní screeningová mamografická centra v ČR, prochází pravidelným ročním auditem. Zpracování potřebných dat probíhá dvakrát ročně a je časově náročné. Indikátorem kvality je například počet vyšetřených žen, počet žen s diagnózou zhoubného nádoru, podíl žen pozvaných k doplňujícímu vyšetření (recall rate), poměr počtů benigních (nezhoubných) a maligních (zhoubných) otevřených biopsií a další,“ dodává Michaela Vybíralová.

Na pracovišti pracují čtyři lékařky pod vedením lékařky MUDr. Moniky Dvořákové.
Mamografický screening se v náchodské nemocnici provádí od roku 2003 a každoročně se zde vyšetří kolem 6 500–7 500 žen. Pacientky po dovršení 45. roku jsou odesílány se žádankou na mamografický screening buď z ambulance praktického lékaře, nebo gynekologa.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Umístění:

areál dolní nemocnice – budova D – 2. podlaží (přízemí), vstup z Nemocniční ulice

...