Dětská kardiologická ambulance

Kontakty

Ambulance +420 494 502 351

Ordinační doba

Den Čas Lékař
Středa 08:00–15:00 MUDr. Jan Ondruš

Provozní doba

Den Čas
Středa 08:00–15:00

Popis pracoviště

Zde vyšetřujeme děti, u kterých bylo vysloveno podezření na nemoc srdce.
Drtivou většinu vrozených srdečních vad odhalíme ihned po narození ještě na porodnici. Díky kvalitním přístrojům odlišíme vady, které je nutno okamžitě operovat, od vad, u kterých můžeme operaci odložit a naplánovat na nejvhodnější věk, a vad, které operaci nevyžadují.

Sledujeme všechny děti, které byly se srdcem operovány. Vyšetřujeme a léčíme děti s poruchami srdečního rytmu, bušením na srdci a bolestmi na hrudníku. Vylučujeme srdeční původ poruch vědomí a křečových stavů.

Konsiliárně vyšetřujeme také všechny děti, u kterých ošetřující lékař zjistil abnormální nález na srdečně cévní soustavě – nejčastěji srdeční šelest.

Velkou část naší energie věnujeme prevenci srdečních onemocnění v pozdějším věku. Vybíráme optimální léčbu a upravujeme režim dětem s rizikovými faktory (vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, nadváha, cukrovka) a dětem z rodin, kde se srdeční nemoci vyskytují.

Personál

vrchní sestra
Pevná linka+420 494 502 341