Lůžka následné péče

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení lůžek následné péče poskytuje doléčovací, rehabilitační a odbornou ošetřovatelskou péči pacientům s chorobami...

Nemocnice Broumov

Oddělení lůžek následné intenzivní péče poskytuje péči pacientovi, který po stabilizaci akutního kritického stavu vyžaduje dlouhodobou...

Nemocnice Broumov

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pečuje o pacienty s poruchou základních životních funkcí, jejichž zdravotní stav...