Koronavirus - jak postupovat

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Informace k odběrům na Covid-19 najdete ZDE

Podrobné informace k provozu odběrného místa v nemocnici Rychnov nad Kněžnou čtěte ZDE

PODROBNÉ INFORMACE K PROVOZU ODBĚRNÉHO MÍSTA V NEMOCNICI NÁCHOD: Odběrové místo (bílý stan) se nachází v dolním areálu nemocnice Náchod – před ambulantním pavilonem. Objednání pacienta je možné cestou eZprávy, v případě, že lékař nedisponuje tímto typem elektronické komunikace, je možné pacienta objednat telefonicky v pracovní dny v čase 6:30 – 15:00 hodin na telefonním čísle 607 029 093 (při tomto způsobu objednání je nutné současně odeslat žádanku na vyšetření COVID-19 přes portál ÚZIS: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/…/CUD/Zadanka). Odběry jsou realizovány v režimu drive-in (pacient přijede autem, z auta nebude vystupovat a potřebné vzorky budou odebrány přímo v autě). Příjezd na odběrové místo je z ulice Bartoňova přes parkoviště vyčleněné pro pacienty. Odběr může být proveden pouze pacientům indikovaným Krajskou hygienickou stanicí nebo lékařem oprávněným vyšetření na COVID-19 indikovat. Před vlastním odběrem si pacient připraví průkaz zdravotní pojišťovny. Provozní doba odběrového místa je pondělí – pátek 8:00 – 12:00 hodin. Odebrané vzorky jsou v den odběru odeslány k vyšetření do Oblastní nemocnice Trutnov. ODBĚRY PRO SAMOPLÁTCE NEPROVÁDÍME!

Vážení pacienti, v případě podezření na onemocnění koronavirem zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a kontaktujte:

  • v případě, že MÁTE OBTÍŽE – teplotu, kašel nebo máte potíže s dýcháním:

Kontaktujte svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu Vašeho praktického lékaře linky našich nemocnic:

+420 491 601 1­11 Nemocnice Náchod a Broumov

+420 494 502 3­07 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Telefonní čísla 112 nebo 155 jsou určena pouze pro případy vážných zdravotních potíží nebo ohrožení života.

  • v případě, že NEMÁTE OBTÍŽE, pouze podezření na nákazu:

Kontaktujte celostátní bezplatnou informační linku pro občany v souvislosti s koronavirem – 1212

Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje je možné využít emailové adresy koronavirus@khshk.cz. (Zde uveďte vaše kontaktní informace, bydliště a zejména mobilní telefon.)

Lze využít také INFOLINKY Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje tel. 778 532 313 (Infolinka pro neslyšící https://hkhs.infolinky.textcom.cz/app/?…) – v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Přicházíte-li do nemocnice, žádáme Vás, abyste při podezření na onemocnění novým koronavirem NEVSTUPOVALI do budovy a RESPEKTOVALI pokyny u vstupu do nemocnice.

Pacienty s podezřením na onemocnění koronavirem směřujeme v jednotlivých nemocnicích na jedno kontaktní místo umístěné mimo budovy nemocnic (dále modrá buňka) a apelujeme, aby pacienti, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, nevstupovali do budov nemocnice.

URČENÁ MÍSTA PRO KONTAKT S PACIENTEM:
Náchod – modrá buňka umístěná před vrátnicí v horním areálu náchodské nemocnice
Rychnov nad Kněžnou – modrá buňka umístěná před budovou DIGIP
Broumov – modrá buňka umístěná před hlavním vchodem do nemocnice

Nejaktuálnější informace, rady a doporučení najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, na všech místech mimo bydliště používejte ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.