Koronavirus - jak postupovat

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Informace k odběrům na Covid-19 najdete ZDE

PODROBNÉ INFORMACE K PROVOZU ODBĚRNÉHO MÍSTA V NEMOCNICI NÁCHOD (aktualizováno 2.7.2020): Odběrové místo (zelený stan) se nachází v dolním areálu nemocnice Náchod – před ambulantním pavilonem. V souladu s nařízením MZČR je nutné odeslat žádanku na vyšetření COVID-19 přes portál ÚZIS: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/…/CUD/Zadanka(od­kaz je externí)(odkaz je externí). Objednání pacienta je i nadále možné cestou eZprávy, nebo telefonicky v pracovní dny v čase 6:30 – 12:00 hodin na telefonním čísle 607 029 093 – Konrátová Jolana. Na její e-mail: konratova.jolana@nemocnicenachod.cz prosím zašlete: Jméno a příjmení; státní příslušnost; rodné číslo; datum narození; místo narození, adresu trvalého bydliště a telefonní spojení, na kterém Vás budeme kontaktovat ohledně odběru. Firmy kontaktují paní Havrdovou Petru ohledně odběru zaměstnanců na e-mailu: havrdova.petra@nemocnicenachod.cz

Platba je nyní možná pouze v hotovosti přímo ve stanu před samotným odběrem.

Odběry jsou realizovány v režimu drive-in (pacient přijede autem, z auta nebude vystupovat a potřebné vzorky budou odebrány přímo v autě). Příjezd na odběrové místo je z ulice Bartoňova přes parkoviště vyčleněné pro pacienty. Provozní doba odběrového místa je pondělí – pátek 9:00 – 10:00 hodin. Provozní doba odběrového stanu byla upravena na základě snižujícího se zájmu o odběry. Odběr je prováděn pacientům indikovaným Krajskou hygienickou stanicí nebo lékařem oprávněným vyšetření na COVID-19 indikovat. Před vlastním odběrem si pacient připraví průkaz zdravotní pojišťovny. Oblastní nemocnice Náchod dále nabízí ODBĚR A LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 PRO SAMOPLÁTCE.

Objednání je možné v pracovní dny v čase 6:30 – 12:00 hodin na telefonním čísle 607 029 093. LɬKAŘ­SKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 bude k vyzvednutí na infocentru v přízemí ambulantního pavilonu nejdříve následující pracovní den po provedení odběru. O dostupnosti výsledku se informujte předem na telefonním čísle 491 601 111. O­blastní nemocnice Náchod dále nabízí MOŽNOST PROVEDENÍ RAPID TESTU na přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2 ve třídě IgM a IgG. Objednání na toto vyšetření je možné na telefonním čísle 491 601 116.

Vážení pacienti, v případě podezření na onemocnění koronavirem zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a kontaktujte:

  • v případě, že MÁTE OBTÍŽE – teplotu, kašel nebo máte potíže s dýcháním:

Kontaktujte svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu Vašeho praktického lékaře linky našich nemocnic:

+420 491 601 1­11 Nemocnice Náchod a Broumov

+420 494 502 3­07 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Telefonní čísla 112 nebo 155 jsou určena pouze pro případy vážných zdravotních potíží nebo ohrožení života.

  • v případě, že NEMÁTE OBTÍŽE, pouze podezření na nákazu:

Kontaktujte celostátní bezplatnou informační linku pro občany v souvislosti s koronavirem – 1212

Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje je možné využít emailové adresy koronavirus@khshk.cz. (Zde uveďte vaše kontaktní informace, bydliště a zejména mobilní telefon.)

Lze využít také INFOLINKY Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje tel. 778 532 313 (Infolinka pro neslyšící https://hkhs.infolinky.textcom.cz/app/?…) – v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Přicházíte-li do nemocnice, žádáme Vás, abyste při podezření na onemocnění novým koronavirem NEVSTUPOVALI do budovy a RESPEKTOVALI pokyny u vstupu do nemocnice.

Pacienty s podezřením na onemocnění koronavirem směřujeme v jednotlivých nemocnicích na jedno kontaktní místo umístěné mimo budovy nemocnic (dále modrá buňka) a apelujeme, aby pacienti, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, nevstupovali do budov nemocnice.

URČENÁ MÍSTA PRO KONTAKT S PACIENTEM:
Náchod – modrá buňka umístěná před vrátnicí v horním areálu náchodské nemocnice
Rychnov nad Kněžnou – modrá buňka umístěná před budovou DIGIP
Broumov – modrá buňka umístěná před hlavním vchodem do nemocnice

Nejaktuálnější informace, rady a doporučení najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, na všech místech mimo bydliště používejte ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.