Dávejte pozor na znaménka, mohou se změnit ve zhoubný MELANOM

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zhoubný melanom je závažným typem kožního nádoru, který vychází z pigmentotvorných buněk zvaných melanocyty. Vyskytuje se převážně na kůži, ale také v oku, uchu, na sliznici úst nebo genitálu ale i ve střevech. Ročně je na světě diagnostikováno přibližně 160 000 nových případů. Za rok 2017 bylo zaregistrováno na odděleních klinické onkologie nemocnice Rychnov nad Kněžnou a Oblastní nemocnice Náchod ke sledování nebo léčbě 73 pacientů s maligním melanomem a 30 pacientů s tzv. melanomem in situ. Jedinou účinnou prevencí proti vzniku maligního melanomu je promyšlená ochrana před UV zářením ze slunce i z umělých zdrojů a v případě podezření včasná kontrola znaménka dermatologem.

Nejčastějším varovným znakem melanomu je nově vzniklá a měnící se pigmentová skvrna. Mohou se objevit příznaky jako je krvácení, svědění, zvředovatění nebo bolest v místě pigmentové skvrny. Existuje 5 varovných příznaků, které mohou napomoct i laikovi. Prvním příznakem je, že pigmentová skvrna není symetrická. S tím souvisí i druhý příznak, a to jsou nerovné, vroubkaté nebo nejasně ohraničené okraje skvrny. Třetím příznakem je barevná pestrost – zbarvení vykazuje různé odstíny barev pokožky hnědé a černé. Bílá, červená nebo modrá barva pigmentové skvrny bývá znepokojivým nálezem. Čtvrtým příznakem je růst pigmentové skvrny, průměr větší než 6 mm bývá pro melanom typický. A poslední příznakem je, že se pigmentová skvrna mění v čase.

Navzdory mnohaletému intenzivnímu laboratornímu a klinickému výzkumu je stále nejlépe účinnou léčbou chirurgické odstranění primárního nádoru před tím, než dosáhne Breslowovy tloušťky přes 1 mm. (tzn. tloušťka nádoru). Pacienti s podezřelým znaménkem by se měli primárně obracet na svého praktické lékaře nebo kožní ambulanci, která by měla zajistit odeslání k chirurgickému odstranění znaménka a odběru sentinelové uzliny s histologickým vyšetřením. V případě prokázání melanomu by měli být pacienti odesláni na spádové oddělení klinické onkologie.

Čtyři typy melanomu

Melanomem s nejlepší prognózou je povrchově se šířící melanom, který vypadá jako hrbolek tmavě hnědé až černé barvy a obvykle je větší než 6 mm. Později však prorůstá do hloubky. Další, nodulární melanom, se projevuje jako vyvýšenina na kůži a do hloubky roste již od začátku. Lentigo maligna melanom se objevuje u starších lidí hlavně na obličeji a může dosahovat až několik centimetrů, tento typ nádoru má nepravidelnou barvu. Posledním typem melanomu je akrolentiginózní melanom, který se tvoří na akrálních neboli koncových částech těla, tedy na místech jako jsou plosky nohou, dlaně, prsty a může vznikat též pod nehty. Tento typ melanomu je obtížněji diagnostikovatelný.

Podstatné je, že většina melanomů nejprve roste povrchově a v tomto případě je největší šance na uzdravení. Později začne ale prorůstat do hloubky a tady už vzniká velké riziko jeho metastázování do jiných částí těla. Melanom je charakterizován tím, že může zakládat nová nádorová ložiska kdykoliv a kamkoliv.

Jaký je postup léčby

Léčba melanomu je primárně chirurgická, s odstraněním dostatečně širokého lemu zdravé tkáně kolem. Poté následuje zhodnocení vzorku tkáně patologem a na tomto základě je navržen další postup léčby. Dříve se doporučovalo kompletní odstranění spádových lymfatických uzlin. V 90. letech minulého století se pro maligní melanom začalo používat metody biopsie sentinelové uzliny (první záchytná uzlina), kdy se pro zobrazení sentinelové uzliny používá aplikace barviv, jako je methylenová modř nebo lymphazurin, které spádovou uzlinu zbarví. Touto metodou je pravděpodobnost záchytu sentinelové uzliny přibližně 95 %. Takto lokalizovaná sentinelová uzlina se odebere a je zkoumána histologicky, popř. imunohistochemicky pro přítomnost mikrometastáz.

Další léčba se odvíjí především od stanovení stádia pokročilosti onemocnění. V současné době se léčba pokročilejších stádií zlepšila, zejména s vývojem nových léků. U pokročilého stádia melanomu se v léčbě dosahuje celkem dobrých výsledků pomocí imunoterapie a biologické léčby. Tato léčba posiluje imunitní systém, který pomáhá tělu v boji proti rakovině. Tyto léky jsou vyrobeny z látek, které tělo produkuje, nebo z podobné látky vyrobené v laboratoři. Vedlejší účinky této léčby jsou podobné jako u chřipky, včetně zimnice, únavy, horečky, bolesti hlavy a bolesti svalů. Dále se využívá biologická léčba, která využívá léky, jejichž cílem je zaměřit se na specifické zranitelnosti v nádorových buňkách. Obě tyto léčby dovedou nemocnému s melanomem zkvalitnit a prodloužit život.

Pacienti s melanomem jsou pak mnoho let, někdy až doživotně, pravidelně kontrolováni kožním lékařem, kde jsou sledováni kvůli možnému znovuobjevení nádoru.

Rizikové je nadměrné slunění i solárium

Maligní melanom je velice závažné a zákeřné onemocnění, proto je prevence jeho vzniku jednou z nejúčinnějších zbraní proti této nemoci. Rizikovými faktory jsou především sluneční záření a citlivá kůže. Každý jedinec má v kůži určité množství kožního pigmentu melaninu, který chrání organismus proti UV záření. Množství melaninu vyjadřuje intenzitu přirozeného zbarvení kůže a určuje se podle reakce kůže na dávku záření poledního slunce. Čím má člověk světlejší kůži, vlasy a oči, tím nižší je číslo kožního fototypu. Se stoupajícím číslem fototypu odolnost kůže vůči slunečnímu záření stoupá. Rozlišuje šest fototypů barvy kůže. Pro fototyp I je typická nápadně světlá pleť, rezavé vlasy, velké množství pih, modré oči. Při pobytu na slunci se prakticky vždy spálí, opálí se jen do červena, kůže nezhnědne. Lidé s fototypem II mají světlou pleť, pihy řídké, světlé vlasy, modré, zelené či šedé oči. Opalují se do červena a často se spálí. Pro fototyp III svědčí znaky jako světle hnědá pleť, hnědé až tmavé vlasy, hnědé oči. Tito lidé se dobře opalují, málokdy se spálí, pokud se spálí, je spálení mírné. Fototyp IV má tmavou pleť, velmi tmavé vlasy i oči. Prakticky nikdy se nespálí. Pro fototyp V je typická už velmi tmavá kůže, tmavé až černé vlasy (kůže indiánů či arabské populace). Nikdy se nespálí, stejně jako fototyp VI, což je nejtmavší typ.

Z toho vyplývá, že melanomem jsou více ohroženi lidé se světlou kůží, s tendencí ke spálení a ti, kteří mají větší počet pigmentových znamének. Proto je důležitá ochrana před sluncem. Mějme na paměti, že všechny dávky UV záření působící na kůži se sčítají. Mějme dále na paměti, že ve vyšších nadmořských výškách je UV záření méně absorbováno, proto je zde riziko spálení větší. Pamatujme si, že vzhledem ke kumulativnímu účinku záření se nedoporučuje pobyt v soláriích. Vůbec nejhorší je tzv. „otužování“ kůže v soláriu před dalším intenzivním sluněním. Vyvarujme se prudkému polednímu slunci. Chraňme se opalovacími prostředky s ochrannými UVA a UVB faktory podle fototypu kůže a délce doby slunění, včetně běžného každodenního přecházení po venku. Prostředky s ochranným faktorem nanášíme v dostatečném množství alespoň 20 minut před pobytem na slunci a měli bychom opakovat alespoň po 2 hodinách. Mějme na paměti, že voda nás před UV zářením neochrání! A pokud již dojde ke spálení kůže, dbejme na to, aby byla dostatečně ošetřena, a následně absolutně chráněna před sluncem až do úplného zklidnění a odhojení reakce.

Sečteno a podtrženo – jedinou účinnou prevencí proti vzniku maligního melanomu je promyšlená ochrana před UV zářením ze slunce i z umělých zdrojů.

Zuzana Netolická

vrchní sestra odd. klinické onkologie
nemocnice Rychnov nad Kněžnou