Ambulantní prostory náchodské rehabilitace brzy přivítají první návštěvníky. Kraj slavnostně převzal stavbu

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V areálu Oblastní nemocnice Náchod a. s. byly během září dokončeny nové ambulantní prostory pro rehabilitaci. Stavbu za více jak 16 milionů korun dne 27. září oficiálně převzali od dodavatele stavby zástupci Královéhradeckého kraje a Oblastní nemocnice Náchod. Ambulance se sem přesune z horního areálu nemocnice a svůj provoz zahájí koncem prvního říjnového týdne. V blízkosti lůžkové části tak budou mít pacienti kromě ní také cvičebny, vodoléčbu, elektro a magnetoterapii.

„Výstavba nové budovy ambulantní rehabilitace přibližuje náchodskou nemocnici zase o kus blíže moderní medicíně. Tyto nové prostory umožní sestěhovat oddělení ambulantní rehabilitace a lůžkové rehabilitace na jedno místo. Zefektivní se tím provoz obou oddělení jak z hlediska distribuce materiálu, tak pohybu pacientů a zlepšení po organizační stránce pocítí i naši lékaři a další zaměstnanci,“ zhodnotil význam investice náměstek Aleš Cabicar odpovědný za zdravotnictví.

Přestavbu objektu údržby, kde dříve sídlil technický úsek nemocnice, prováděl za téměř 17 milionů korun s DPH Královéhradecký kraj, jakožto zřizovatel nemocnice. Budova se nachází hned vedle lůžkové rehabilitace, budovy H. Od dubna zde probíhal čilý stavební ruch. „Celý objekt byl rozšířen jak do šířky, tak do délky pomocí ocelové konstrukce, a je opláštěn sendvičovými panely. Kompletní rekonstrukcí pak prošly stávající vnitřní rozvody kanalizace, vody a elektřiny. Začátkem září pak došlo k instalaci nových rozvodů a jednotek vzduchotechniky, položeny byly podlahové krytiny a nainstalovány sanitární a další zařizovací předměty. Koncem září byly prostory vybaveny ještě nábytkem a novými i některými původními přístroji,“ říká k průběhu stavby technický náměstek ON Náchod a. s. Miroslav Bůžek.

V prvním nadzemním podlaží bude pro pacienty elektroléčebné pracoviště na provozování magnetoterapie, ultrazvukové terapie, laserové terapie a elektroléčby proudem, dále pracoviště parafínové procedury a pracoviště fyzioterapie (dvě místnosti individuálních cviků a tělocvična). V ambulantních prostorách je také nová čekárna, vyšetřovna s místností pro infúze a sociální zázemí. V prvním podzemním podlaží zůstaly prostory pro údržbu.

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím na první etapě modernizace náchodské nemocnice, která bude kraj stát zhruba 1,3 miliardy korun, je přístup do nových ambulantních prostor pouze z ulice Nemocniční. Pacientům se prostory otevřou již koncem prvního zářijového týdne.

Ing. Magdaléna Doležalová

tisková mluvčí ZH KHK a. s.