35. Mezikrajské oborové dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického regionu

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Ve dnech 7.-8. června 2017 se konaly 35. Mezikrajské oborové dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje v krásném prostředí kongresového a rekreačního centra K-triumf ve Velichovkách.
Setkání organizovalo Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Oblastní nemocnice Náchod a.s. pod záštitou ČSKB. Odborný program byl rozdělen do 4 bloků, kdy ve čtvrtém bloku byla firemní sdělení.

Odborný program zahájil Prof. MUDr. V. Palička, CSc., Dr.h.c. filozoficky pojatou přednáškou „Možnosti a limity klinické biochemie v toku času“. Následovaly přednášky zaměřené na diagnostiku v onkologii i personalizovanou onkologickou léčbu.
Zajímavé byly i kasuistiky Prim. MUDr. M. Slavětínské a prim. MUDr. Pavla Maliny PhD. Domácí náchodská biochemie s dětským oddělením prezentovaly klinický a laboratorní pohled na epidemii enterovirových meningitid v roce 2016. Další přednášky byly zaměřeny zejména na problematiku POCT, automatizaci v laboratořích a statistickou kontrolu kvality.
Celkem bylo předneseno 23 odborných sdělení. Semináře se zúčastnilo 152 účastníků.

Poděkování patří zejména aktivním účastníkům, ale i všem ostatním, kteří prakticky v plné sestavě sledovali odborný program.

Přejeme úspěšný průběh 36. dnům, tentokrát v Jižních Čechách.

Za organizátory
Prim. MUDr. Josef Hornych
OKBD Oblastní nemocnice Náchod a.s.