250x na odběru krve! Dárce Jaromír Havel získá plaketu Českého červeného kříže.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zástupci Oblastní nemocnice Náchod dnes poděkovali pravidelnému dárci krve a krevní plasmy panu Jaromíru Havlovi z Červeného Kostelce, který přišel ke svému 250 odběru.

Když pan Jaromír Havel vstoupil na transfusní oddělení, poděkoval mu primář MUDr. Martin Šumpík. Následně se dlouhodobý dárce setkal s prokuristou náchodské nemocnice RNDr. Bc. Janem Machem, za bezplatné dárcovství mu poděkovala i vrchní sestra transfúzní stanice Iveta Krucinová a ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Lenka Zelená. Součástí poděkování bylo také předání rudé růže jako symbolu krve a drobných dárků.

Český červený kříž na svém nejbližším slavnostním shromáždění také vyznamená pana Jaromíra Havla Plaketou ČČK Dar krve – dar života, která se uděluje jednou za dva roky právě za 250 odběrů.

Jaromír Havel začal darovat krev již na vojně v roce 1984. Na odběry chodil pravidelně minimálně 4× ročně, v posledních letech, kdy dochází také na odběr krevní plasmy, navštěvuje transfuzní oddělení dokonce každé tři týdny.

Děkujeme všem lidem, kteří chodí bezplatně pravidelně darovat krev! Děkujeme také jejich zaměstnavatelům, kteří dárcům krve vytvářejí takové podmínky, že mohou šlechetnou myšlenku bezplatného dárcovství uvádět v život. Vaše krev zachraňuje lidské životy!